Projenin Hedefi

PROJENİN HEDEFİ

Üst Hedef:

Türkiye’nin, mevcut mevzuat kapsamında, sera gazı emisyonlarının takibi için güvenilir ve sağlam bir veritabanı içeren ve böylelikle gelecekteki azaltım tedbirlerine yönelik sağlam bir temel oluşturan bir İRD (MRV)  sistemi kurmasıdır.

Projenin dokuz temel stratejik hedefi aşağıda yer almaktadır:

  1. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından online bir veri yönetim sistemi aracılığıyla sera gazı emisyonlarının takibi ve yönetimi
  2. Sanayi tesisleri için, sektöre özel İRD kılavuzların hazırlanması ve İRD ’ye ilişkin diğer yasal çerçevelerin uygulanması
  3. İlgili paydaşların sektörel İRD süreçleri için sorumluluk üstlenmesi
  4. Sera gazı emisyonları azaltım tedbirlerine ilişkin politikalara katkı sağlanması 
  5. İRD sistemi tecrübesinin diğer ülkeler ile paylaşılması
  6. Havacılık sektörü için teknik anlamda ve ilgili aktörlerin kapasiteleriyle ilgili olarak İRD ön koşullarının oluşturulması
  7. Mevcut sistemde veri kalitesinin artırılması
  8. Olası ETS sektörleri için emisyon kıyaslama değerlerinin (benchmarks) geliştirilmesi
  9. Kapasite geliştirmeye yönelik tedbirlerle tarihsel tahsise dayalı bir ETS'nin uygulanması için İRD sisteminin genişletilmesi