MRV Nedir?

MRV NEDİR?

MRV (İRD) deyimi aslen 2007 sonunda yapılan Bali Eylem Planı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Taslak Görüşmeleri (UNFCCC) sonucunda ortaya çıkmıştır. Genel hatlarıyla Bali Eylem Planı iklim değişikliğinin önlemesine yönelik faaliyetlerinde – özellikle sera gazlarının salınımlarının azaltılması -  “ölçülebilir, raporlanabilir ve doğrulanabilir” bir metodun kullanılması fikri uluslararası görüşmelerde o zamandan beri yer almaya başlamıştır.  Buna paralel olarak İRD terimi için ortak bir tanımlama yapılamamış olması ise çoğu zaman yanlış yorumlanmasına sebebiyet vermiştir.

İRD ’nin asıl amacı ulusal platformda sera gazı emisyonlarının belirlenmesi aşamasında şeffaflık sağlanması ve iklim değişikliğinin neden olduğu finansal değişikliklerin daha iyi anlaşılabilmesidir. İRD bilgi ve deneyim birikiminin paylaşılmasına olanak vererek; koyulan hedef ve kriterlerin başarısını ölçme amaçlı da kullanılabilmektedir. Bu sayede sağlanan şeffaflık ülkenin almış olduğu önlemlerin devamlılığını getirmekte ve uluslararası platformda ise iklim değişikliği önleme çalışmalarına finans sağlayan kuruluşların güvenini güçlendirebilmektedir. Şeffaf bir MRV sistemi, UNFCCC tarafından belirlenen en uygun çalışma koşullarıyla, ulusal ve uluslararası seviyede üretilen diğer İRD alt kısımda ve sağ menüde yer alan “Ulusal MRV Sistemleri Unsurları ve Seçenekleri“ dokümanına (İngilizce) başvurabilirsiniz.