Mevzuat

MEVZUAT

"Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik", 17 Mayıs 2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bir dizi maddesinde yapılan değişiklikler ile yönetmelik 31 Mayıs 2017 tarihli ve 30082 sayılı Resmi Gazete'de revize edilerek yayımlanmıştır.

Yönetmelik'te yer alan izleme ve raporlama yükümlülüklerine ilişkin  "Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ” 22 Temmuz 2014 tarihli ve 29068 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ, 05.02.2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmî Gazete'de revize edilerek yayımlanmıştır.

Bu mevzuatın yürürlüğe girmesini takiben, "Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği" 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 02.12.2017 tarihinde de 02.04.2015 tarihli bu tebliğ yürürlükten kaldırılmış ve 30258 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği" yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ, 21.06.2022 tarihli ve 31873 sayılı Resmî Gazete'de revize edilerek yayımlanmıştır.

Mevzuat kapsamında, yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan faaliyetleri gerçekleştiren tesisler, her yıl düzenli olarak izleme, raporlama ve doğrulama sürecine tabi durumdadır. Tebliğ kapsamında hazırlanacak olan İzleme Planları Çevre Bilgi Sistemi aracılığı ile Bakanlığa iletilmektedir.