FERAGATNAME

Bu web sitesindeki bilgiler dikkatle araştırılmış ve titizlikle hazırlanmıştır. Bununla birlikte, “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması (MRV) Konusunda Kapasite Geliştirme” Projesi sağlanan bilgilerin geçerliliği, doğruluğu ve bütünlüğü konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez ya da garanti vermez. Proje kendi lehinde kasıtlılığı ispatlanmış veya ağır ihmalkarlık içeren durumlar haricinde, sağlanan bilgilerin kullanımı ya da kullanılmamasından veya hatalı ya da eksik bilgi kullanımından doğan, maddi veya ayni zararlar için herhangi bir yasal sorumluluk kabul etmez.   

“Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması (MRV) Konusunda Kapasite Geliştirme” Projesi, önceden bildirmeden çevrimiçi içeriğini değiştirme, ekleme yapma, belli bölümlerini silme ya da birleştirme veya yayınını geçici ya da kalıcı olarak iptal etme hakkını saklı tutar. 

Bu site üçüncü şahıs web sitelerine ait linkler içermektedir. Bağlantılı siteler projenin kontrolünde değildir ve proje herhangi bir bağlantılı sitenin veya bağlantılı sitede yer alan herhangi bir bağlantının içeriğinden sorumlu değildir.

Coğrafi haritalar sadece bilgilendirme amaçlıdır ve uluslararası sınırların veya bölgelerin tanındığı anlamına gelmez; “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması (MRV) Konusunda Kapasite Geliştirme” Projesi  haritaların kesinliği konusunda hiçbir iddiada bulunmaz ve burada yer alan bilgilerin kullanımından kaynaklı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

“Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması (MRV) Konusunda Kapasite Geliştirme” Projesi websitesine verilen linklere, erişilen proje web sitesi tarayıcı penceresinin tek içeriği olduğu durumda izin verilebilir.