İLETİŞİM

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi - GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

Aziziye Mah. Pak Sokak No: 1/109 Çankaya 06680 Ankara Türkiye

T: +90 312 466 70 56

E: carbon-turkey@giz.de