Havacılık İRD Rehberi yayınlandı

Havacılık İRD Rehberi yayınlandı

“Türkiye'de Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Rehberi” yayımlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve ÇŞİDB işbirliğiyle CORSIA'ya (Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma Planı) tabi iç hat ve dış hat uçuşlarından kaynaklanan emisyonları kapsayan ve yeni geliştirilen Veri Yönetim Sistemini merkeze alan bir MRV sistemi kurulmuştur. Bu kapsamda, Veri Yönetim Sisteminin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla “Havacılık İRD Rehberi” tasarlanmıştır. Bu rehber, Veri Yönetim Sistemi'nin tasarım unsurları ve modüler yapısı, sistem üzerinden gerçekleştirilen uyum işlemleri ve detayları hakkında bilgi vermektedir.