Doğrulama ve Akreditasyon Tebliği değişikliğe uğradı

Doğrulama ve Akreditasyon Tebliği değişikliğe uğradı

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlandı.

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik"), 17 Mayıs 2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanmış, Yönetmelik kapsamını detaylandıran Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği ise 2 Aralık 2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, 21.06.2022 tarihli ve 31873 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile değişikliğe uğramıştır.