Doğrulama Kılavuzu Yayınlandı

Doğrulama Kılavuzu Yayınlandı

02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği" kapsamında hazırlanan Doğrulama ve Yetkilendirme Tebliği – Doğrulama Kılavuzu, hem işletmeleri hem de doğrulayıcı kuruluşları göz önünde bulundurarak, doğrulama sürecini, doğrulayıcı kuruluş olma gerekliliklerini ve doğrulama sürecinde sektörlere özgü durumları anlatmaktadır.

Bu kılavuz, yayımlanmış olan diğer İzleme Planı Kılavuzundan ve Emisyon Raporu Kılavuzundan farklı olarak yalnızca işletmelere yönelik değil, aynı zamanda doğrulayıcı kuruluşlara yönelik olarak hazırlanmıştır. Kılavuz, Doğrulama ve Yetkilendirme Tebliği temel alarak Yönetmelikten ve İ&R Tebliğinden faydalanmaktadır. Kılavuzun ana amacı; doğrulama sürecini başından sonuna kadar detaylarıyla birlikte hem işletmelere hem de doğrulayıcı kuruluşlara anlaşılır bir dille anlatmaktır. Kılavuzun bir diğer amacı ise sürecin sonunda hazırlanması gereken doğrulama raporunun Çevrim İçi Sistem ile bağlantılar kurarak nasıl hazırlanması gerektiğini ve nasıl teslim edileceğini anlatmaktır. Kılavuza sağ taraftaki menüden veya aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.