Mart 2023 Almanya Teknik İnceleme Gezisi

Mart 2023 Almanya Teknik İnceleme Gezisi

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülmekte olan “Türkiye’de Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması (İRD) Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında grandparenting uygulamaları özelinde İRD ve Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) hakkında bilgi alışverişi konulu teknik inceleme gezisi 6-9 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanlığı ve Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanlığı personelinden oluşan heyet, program dahilinde Almanya Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı (BMWK),  Alman Emisyon Ticaret Sistemi Otoritesi (DEHSt) ve Uluslararası Karbon Eylemi Ortaklığı (ICAP) ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiler.

Almanya Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı (BMWK) ile yapılan görüşmede ülkemizin uygulamakta olduğu İzleme, Raporlama ve Doğrulama sistemi, Emisyon Ticaret Sistemi hazırlıkları için politika, strateji ve planlamaya ilişkin bilgiler verildi. Ayrıca Alman Bakanlık Yetkilileri Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (AB-ETS) konusunda bilgi ve deneyim paylaşımında bulundular.

Alman Emisyon Ticaret Sistemi Otoritesi (DEHSt) ile gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında da İRD sistemi ve kayıt defteri, Türkiye'de devam eden çalışmalar, grandparenting yoluyla ETS'ye geçiş ve ödeneklerin tahsisi konuları ve bu konuların Almanya'da nasıl uygulandığı görüşüldü. 

Uluslararası Karbon Eylemi Ortaklığı (ICAP) ile gerçekleştirilen görüşmelerde ise İRD sistemi ve Emisyon Ticaret Sistemi kurgusundaki alt süreçlere ilişkin görüş alışverişi gerçekleştirildi.