İzleme ve Raporlama Sistem Kullanım El Kitabı Yayında

İzleme ve Raporlama Sistem Kullanım El Kitabı Yayında

Elektronik İzleme Planı ve Elektronik Yıllık Emisyon Raporu Sistem Kullanım Kılavuzu, 17 Mayıs 2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik" kapsamında, yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan faaliyetleri gerçekleştiren tesislerin izleme ve raporlama sürecinde yol göstermesi hedeflenerek hazırlandı.

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Konusunda Kapasite Geliştirme (MRV) Projesi kapsamında, tesislere elektronik izleme planlarını oluştururken kullanacakları Sera Gazı İzleme Sisteminin ve Elektronik Sera Gazı Raporlama Sisteminin kullanımını adım adım anlatmak amacıyla hazırlanan Elektronik İzleme Planı ve Elektronik Yıllık Emisyon Raporu Sistem Kullanım Kılavuzu artık yayında.

Kılavuza sağ taraftaki menüden ulaşabilirsiniz.