“Doğrulama ve Akreditasyon Tebliği Doğrulama Kılavuzu” versiyon 2 yayınlandı

“Doğrulama ve Akreditasyon Tebliği Doğrulama Kılavuzu” versiyon 2 yayınlandı

“Doğrulama ve Akreditasyon Tebliği Doğrulama Kılavuzu”nun ikinci versiyonu yayınlandı.

Birinci versiyonu Ekim 2016 tarihinde yayınlanan “Doğrulama ve Yetkilendirme Tebliği Doğrulama Kılavuzu”, 02.12.2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği” kapsamında revize edilerek ikinci versiyonu “Doğrulama ve Akreditasyon Tebliği Doğrulama Kılavuzu” ismiyle yayınlandı.