Boşluk Analizi Üzerine Çalıştay

Boşluk Analizi Üzerine Çalıştay

Boşluk Analizi Üzerine Çalıştay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği ve Uyum Daire Başkanlığı tarafından, GIZ MRV projesi kapsamında Türkiye’nin İRD Yönetmeliği ile ilgili muhtemel iyileştirmeleri belirlemek amacıyla 24 Eylül 2019 tarihinde Ankara'da düzenlendi.

Bu çalıştay, Türkiye’nin İRD Yönetmeliği dahil olmak üzere mevcut İRD sisteminin boşluk analizi üzerine bir dizi faaliyetin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Boşluk analizi, genel veri kalitesinin artırılmasına, düzenleme gerektiren önemli alanların tespitine ve kapasite geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesine odaklanmaktadır. Bu analiz kapsamında boşlukları görüşmek üzere sektör temsilcilerinin, doğrulayıcı kuruluşların ve Türk Akreditasyon Kurumu'nun (TÜRKAK) katılımıyla bir çalıştay düzenlendi.

Çalıştaydan önce, TÜRKAK, özel sektör dernekleri, tesis işletmecileri ve doğrulayıcılar gibi Türkiye'deki İRD uygulamasının ana aktörleriyle çevrimiçi bir anket paylaşıldı. Anket, öncelikli hususları belirlemek ve etkin ve daha konu odaklı bir çalıştay yapmak için, mevcut İRD mevzuatı ve uygulamasıyla ilgili paydaşlardan geri bildirim almayı amaçladı.

GIZ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açılış konuşmalarıyla başlayan Çalıştay, anket sonuçlarının paylaşılmasıyla devam etti. Öğleden sonra, anket sonuçları üzerinden belirlenen öncelikli konuları tartışmak üzere tüm katılımcılarla etkileşimli bir oturum düzenlendi. Bu aynı zamanda, İRD mevzuatında revizyona ihtiyacı olan kısımları, uygulamadaki darboğazları ve kapasite geliştirme ihtiyaçlarını tartışmak için temel sağlamıştır. Sonuç olarak Çalıştay, tüm paydaşları bir araya getirerek mevcut MRV sistemini tartışmak için bir platform oluşturmuş ve başarıya ulaşmıştır.