2015 Sektör Eğitimleri

2015 Sektör Eğitimleri

Sektör eğitimleri 23 Kasım – 4 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. 10 günlük eğitim boyunca, MRV Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında belirlenen 13 farklı sektörden 350’yi aşkın katılımcı yıllık emisyon raporlarının nasıl hazırlanması gerektiği konusunda bilgilendirildiler. Eğitim süresince en fazla katılım elektrik üretimi, çimento, kireç& şeker ve demir ve çelik sektörlerinden gerçekleşti. 

İlgili sektörlere özel olarak hazırlanan eğitim kapsamında, özellikle örnek çalışmalar aracılığıyla farklı tesislerdeki üretim proseslerinin dikkate alınması sağlanırken katılımcıların soruları GIZ uzamnları tarafından yanıtlandı.

Sektör eğitimlerinin her bir günü dört temel bölümden oluştu. İlk olarak karşılama ve yapılan açılış konuşmasının ardından, yıllık emisyon raporlarının online MRV Veri Yönetim Sistemi aracılığıyla nasıl hazırlanacağı ve sunulacağı üzerine bilgilendirme yapıldı.Eğitimi veren uzmanlar internet tabanlı veri yönetim sistemine giriş yaparak katılımcılara sistem içerisinde ara yüzler arasında nasıl geçiş yapabileceklerini ve emisyon raporu hazırlanması aşamasında gerekli veri girişini nasıl sağlayacaklarını gösterdi.  

İkinci bölümde ise, emisyon raporlarının doğrulanması aşamasıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Emisyon raporlarının doğrulanması süreci genel olarak anlatıldıktan sonra ise, doğrulayıcıların yapacakları saha ziyaretleri hakkında bilgi verildi. Her bir saha ziyaretinin (sektöre bağlı olarak) farklı emisyon ölçüm yöntemlerinden dolayı, farklı doğrulama yaklaşımları ile yapılacağının altı çizildi. Bu bölümün en önemli kısmı ise örnek vaka çalışması oldu. Alman emisyon raporlama ve doğrulama sisteminden edinilen dersler ele alındı. Birinci gün katılımcılara 3D lazer tarama yöntemi ile kömür yığınlarının hacminin (elektrik üretim sektörü için) nasıl hesaplanabileceği gösterildi.

Ardından izleme planlarındaki eksiklikler ve iyileştirmelerin ele alındığı eğitimin üçüncü ve dördüncü bölümleri başladı. Sıklıkla yapılan hataların (örnek olarak; yanlış girilmiş rakamlar veya emisyon kaynağı ile emisyon noktasının karıştırılması gibi) üzerinden geçilerek bu konuya dikkat çekildi. Bazı durumlarda, doğrulayıcıların izleme planlarında ve emisyon raporlarındaki eksikliklerin üstesinden gelmek için tesislerden izleme planlarına ilişkin ilave talepleri olabileceği belirtildi. Bu bağlamda ayrıca Almanya’daki izleme planlarından edinilen deneyimler sunuldu. Aynı hataların EU-ETS (Avrupa Birliği - Emisyon Ticaret Sistemi) başlangıç aşamasında Almanya’da da görüldüğünden yola çıkarak Alman uzmanların bilgi ve deneyimleri paylaşıldı.

Her eğitim günü, uzmanlar ve katılımcıların soru – cevap oturumu ile sonuçlandırıldı.