Tunus ile bilgi ve deneyim paylaşımı

Tunus ile bilgi ve deneyim paylaşımı

Karşılıklı bilgi paylaşımı çalıştayı 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde Tunus‘ta gerçekleşti

“Tunus ve Türkiye’de İRD (MRV) sistemlerinin uygulanması ve geliştirilmesi” konusunda karşılıklı bilgi paylaşımı amacıyla 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde Tunus‘ta bir çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştay, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Türkiye İRD projesi ekibi ile GIZ Tunus tarafından düzenlendi. Çalıştaya T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri katılım sağladı. Tunus tarafından ise Tunus İskân ve Çevre Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Ulusal Enerji Ajansı, Milli Hıfzıssıhha Bürosu ve Ulusal Çimento Üreticileri Odasından temsilciler toplantıya katıldı.

Birinci gün, Tunus ile Türkiye temsilcilerinin açılış konuşmalarıyla başladı. Sonrasında, Tunus’un NDC ve Türkiye’nin INDC (Ulusal Katkı Niyet Beyanı) uygulamaları sunuldu. Aynı zamanda, genel iklim değişikliği politikaları ve sektörler için tedbirlere de değinildi. Türkiye, İRD sisteminin yasal ve kurumsal çerçevesini ve akreditasyon ile doğrulama sistemini anlattı. Tunus tarafı ise özellikle enerji sektörü olmak üzere kendi İRD sistemini sundu.

İkinci gün Türkiye tarafı, çimento ve elektrik sektöründen örnekler sunarak Türkiye’de paydaşların katılım sürecini anlattı. Bundan sonra Tunus tarafı NAMA sektörlerinden (çimento, bina, atık su sektörleri; endüstride enerji verimliliği) İRD örneklerini sundu. İki ülkedeki İRD sistemleri arasında farklılıklar olduğundan daha fazla teknik ayrıntı takip eden oturumlarda anlatıldı.

Her iki ülkede edinilen önemli dersler bütün sunumlar boyunca aktarıldı ve verimli tartışmalara yol açtı. Çalıştay, katılan tüm taraflar için oldukça başarılı geçti. Gerçekleştirilen bu toplantı İRD Türkiye projesinin deneyim aktarımı kapsamında planlanmış iki faaliyetinin sonuncusuydu.