Havacılık Sektöründe İRD Yönetmeliği Yayınlandı

Havacılık Sektöründe İRD Yönetmeliği Yayınlandı

Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik yayınlandı.

25 Mart 2022 tarihinde Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliği yayınlandı. 

Yönetmelik, ulusal ve uluslararası havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması iş ve işlemleri ile doğrulayıcı kuruluşların ve uçak işleticilerinin mükellefiyetlerinin belirlenmesine dair usul ve esasları düzenlemektedir. 

Uçak işleticisi, bu Yönetmelik kapsamında emisyon izleme planını ve emisyon raporunu hazırlamakla ve sera gazı emisyonlarını bu plana uygun olarak izlemekle yükümlüdür. Ayrıca, uçak işleticileri ulusal ve uluslararası havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarına ilişkin hazırladığı yıllık emisyon raporlarını Genel Müdürlüğe gönderilmeden önce doğrulatmak zorundadır. Son olarak, yapılacak tüm bu işlemler kurulan çevrim içi veri yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirilir.